Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Veiling
'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG

's-Gravenbroekseweg 80

2811 GG Reeuwijk

Omschrijving

Online executieveiling, 9 april 2020 om 14:00 uur: ’s-Gravenbroekseweg 80, 2811 GG Reeuwijk

Object
Zeer riante vrijstaande villa, gelegen aan de ’s-Gravenboekseplas, met garage, zwembad met douche-/toiletruimte, parkeergelegenheid, aanlegsteiger, ondergrond en verder toebehoren.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 09 april...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 1900 Woonoppervlakte 516 m² Aantal kamers 7
Lees meer

Omschrijving

Online executieveiling, 9 april 2020 om 14:00 uur: ’s-Gravenbroekseweg 80, 2811 GG Reeuwijk

Object
Zeer riante vrijstaande villa, gelegen aan de ’s-Gravenboekseplas, met garage, zwembad met douche-/toiletruimte, parkeergelegenheid, aanlegsteiger, ondergrond en verder toebehoren.

Inleiding
Executoriale verkoping (ex art. 3:268 jo 3:254 BW) op donderdag 09 april 2020, ’s middags vanaf 14.00 uur, online veiling via www.bog-auctions.com, ten overstaan van één van de notarissen verbonden aan Notaris DLA Piper Nederland N.V.

Bezichtiging
Dinsdag 17 maart 2020 en donderdag 2 april 2020: Mogelijkheid tot bezichtiging van het object. Voor het maken van een afspraak voor bezichtiging op bovenstaande dagen kunt u contact opneemt met Slingerland Makelaardij 0182-301166 of info@slingerland.nl.

Contact
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of neemt u contact op met:
Slingerland Makelaardij B.V.
Mevrouw A. van de Wiel
0182-301166
info@slingerland.nl

Dit dossier is in behandeling bij:
Angela van de Wiel
0182-301166 / 06-14670793
angelavandewiel@slingerland.nl

Dit dossier is in behandeling bij:
Notariskantoor DLA Piper Nederland N.V.
Trees Holslag-Broek
020-5419899 / 06-29555628
trees.holslag@dlapiper.com

Veilinggegevens

Veiling
Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)

De openbare veiling vindt plaats op donderdag 9 april 2020, ’s middags vanaf 14.00 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van de notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V.

Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.


Onderhands bieden
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 25 maart 2020 om 23:59), schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (DLA Piper Nederland N.V., t.a.v. Mr. M.J.A. Laenen, Amstelveenseweg 638 te 1081 JJ Amsterdam, of per e-mail: trees.holslag@dlapiper.com).

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.

Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

Inzetpremie
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van het inzetbedrag en wordt in rekening gebracht bij de verkoper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

Gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

Veilingkosten
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

Overdrachtsbelasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 2% overdrachtsbelasting verschuldigd zijn

Garanties
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Bijlagen
- Kadastrale kaart
- Kadastraal bericht object
- Plattegronden

Omschrijving
Ruime vrijstaande villa met mogelijkheid voor kantoor, atelier of bedrijf aan huis. Op het perceel bevinden zich tevens een vrijstaande garage, een verwarmd buitenzwembad met douche- en toiletruimte, en ruime parkeergelegenheid.
De naam van deze ruime villa, welke direct aan de ’s-Gravenbroekse plas is gelegen, is D’Ouwe Stee. Deze naam is in 1972 door de toenmalige eigenaar aan het pand gegeven, aangezien het pand vlak naast het ouderlijk huis van zijn echtgenote stond. Zij waren weer op hun oude “stee” terug. Het object was op dat moment in gebruik als restaurant. Daarvoor is het pand in gebruik geweest als kruidenierswinkel en kaashandel.

Kenmerken:
- Perceeloppervlakte: 1.600 m²
- Totale woonoppervlakte: ca. 516 m²
- Inhoud ca.: 1.669 m³
- Gebouw gebonden buitenruimte: ca. 22 m² (terras)
- Externe bergruimte: ca. 29 m² (berging)
ca. 3 m² (douche/toilet).

Huurgegevens
Voor zover bekend bij verkoper is het object thans in gebruik bij de eigenaar en de zijnen.
Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar de bijzondere veilingvoorwaarden.

Locatie
Schitterend gelegen aan de ’s-Gravenbroekseweg te Reeuwijk, een landelijke woonomgeving midden in het uitgestrekte natuur- en plassengebied van de Reeuwijkse Plassen. Deze woning is direct aan de ’s-Gravenbroekse plas gelegen. Rotterdam, Utrecht en Den Haag toch slechts op 20-25 minuten autoafstand liggen.

Het Reeuwijkse plassengebied bestaat uit dertien plassen gelegen tussen Gouda en Bodegraven. De plassen zijn van elkaar gescheiden door smalle weggetjes. Rondom de plassen liggen waardevolle natuurgebieden. In en rondom het plassengebied zijn er vele wandel- en fietsroutes, evenals prachtige kano en vaarmogelijkheden. In de nabije omgeving zijn er diverse restaurants waar u met de boot kunt aanmeren.

Bereikbaarheid
Het object is per auto en per fiets goed bereikbaar. Het natuur- plassengebied van de Reeuwijkse Plassen is per openbaar vervoer alleen met een zgn. buurtbus bereikbaar.

Indeling
Het object heeft de navolgende globale indeling.

Begane grond:
Zijentree met royale hal, toiletruimte, meterkast en garderoberuimte; technische ruimte met opstelplaatsen van de twee c.v. ketels en de voorraadboiler; ruime woonkeuken van ca. 69,5 m², voorzien van een complete keukeninstallatie met inbouwapparatuur en met leistenen vloer met vloerwarming; centraal gelegen ruime living van ca. 45 m² met open haard; hal met diverse vaste kasten; bijkeuken; badkamer; masterbedroom van ca. 24 m² met aangrenzende kleedkamer c.q. inloopkasten.

Verdieping:
Een ruime overloop biedt toegang tot een toiletruimte, een bergruimte, twee slaapkamers van resp. 19 m² en 11 m², alsmede een tweede royale badkamer.

Aan de voorzijde van het object is de multifunctionele ruimte gelegen, welke kan worden ingericht als kantoor, atelier of bedrijf aan huis. Door de huidige eigenaar is deze multifunctionele ruimte, ingericht als bar c.q. ontspanningsruimte met de navolgende globale indeling.

Begane grond:
Bar/ontspanningsruimte met een totale oppervlakte van ca. 70 m², welke aan de achterzijde is voorzien van een bar met spoelruimte; achter deze ruimte is een gescheiden toiletgroep aanwezig.

Verdieping:
Een ruime overloop met vide biedt toegang tot een slaap- of werkkamer, thans in gebruik als vergaderruimte, met een oppervlakte van ca. 32 m². een slaap- of werkkamer van ca. 19 m², een toiletruimte en een badkamer

Voorzieningen
Voorzieningen welke aanwezig zijn en derhalve bij het object behoren.
- gas, water en elektra (2 cv-ketels en 1 grote voorraadboiler);
- mechanische ventilatie;
- airconditioning (niet alle airconditionings functioneren).

Bouwjaar
Ca. 1900. In 2001 is d’Ouwe Stee omgebouwd tot luxueuze villa.

Bouwaard
Traditioneel gebouwd, opgetrokken van steen en voorzien van een met dakpannen gedekt zadeldak met dakkapellen en met een karakteristieke authentieke voorgevel met stucwerk. De begane grondvloer is in beton uitgevoerd, de verdiepingsvloeren zijn van hout. Voorzien van houten kozijnen.

Milieu
Er is geen milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar van het verkochte is niet uit te sluiten dat er mogelijk wel asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

Bestemming
De bestemming is: wonen.

Bijzonderheden
-Er zijn enkele erfdienstbaarheden van weg gevestigd. Deze hebben o.a. betrekking op het komen en gaan van de achtergelegen percelen naar de ’s-Gravenbroekseweg 86 en 82-1 te Reeuwijk. Voor de volledige omschrijving van deze erfdienstbaarheden verwijzen wij u naar de laatste akte van levering.

- Op grond van de regeling energieprestatie gebouwen is de eigenaar verplicht aan koper een definitief energielabel te overhandigen. Verkoper staat er niet voor in de dat eigenaar aan deze verplichting zal (kunnen) voldoen.

- Koper dient zich zelf er van te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties)
geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

Overig
Blijkens een in het jaar tweeduizend zeventien verrichte bouwkundige inspectie is (sedert de renovatie van het gebouw in het gedeelte dat zich in het midden van het gebouw bevindt) de begane grondvloer gezakt. Voor nadere informatie wordt verwezen naar het naar aanleiding van bedoelde bouwkundige inspectie opgestelde rapport, waarvan de geanonimiseerde versie opgevraagd kan worden bij de Vastgoedadviseur en bij de Veilingnotaris.

In het jaar 2011 is een offerte uitgebracht voor het vernieuwen van de fundering. De geanonimiseerde versie van bedoelde offerte kan worden opgevraagd bij de Vastgoedadviseur en bij de Veilingnotaris.

Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

Disclaimer
Slingerland Makelaardij B.V. is door de Executant aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande (executoriale) verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de ’s-Gravenbroekseweg 80 te 2811 GG Reeuwijk (de “Transactie”). Slingerland Makelaardij B.V. is door de Executant geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Executant, om namens de Executant deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Executant en/of Slingerland Makelaardij B.V. tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentieel Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Executant en Slingerland Makelaardij B.V. en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Executant en/of Slingerland Makelaardij B.V. geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Executant, noch Slingerland Makelaardij B.V. hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

Slingerland Makelaardij B.V. treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Executant en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.
Overdracht Status Beschikbaar Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning Villa Type woning Vrijstaande woning Kwaliteit woning Normaal Bouwjaar 1900 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan water, vrij uitzicht, aan vaarwater en landelijk gelegen Indeling Woonoppervlakte 516 m² Perceeloppervlakte 1600 m² Gebouwgebonden buitenruimte 22 m² Externe bergruimte 33 m² Inhoud 1669 m³ Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 5 Aantal woonlagen 2 woonlagen Energie Isolatie Volledig geïsoleerd Warmwater C.V.-Ketel Verwarming C.V.-Ketel, open haard en vloerverwarming gedeeltelijk C.V.-Ketel Gas Combiketel, Eigendom Buitenruimte Tuin Achtertuin, voortuin en zijtuin Hoofdtuin Achtertuin Oppervlakte hoofdtuin 448 m² (28.0 m bij 16.0 m) Ligging hoofdtuin Zuid Kwaliteit tuin Normaal Parkeergelegenheid Garage Vrijstaand steen, voor 1 auto Voorzieningen Voorzien van elektra en voorzien van water Parkeerfaciliteiten Op eigen terrein Dak Soort dak Zadeldak Overig Permanente bewoning Ja Onderhoud binnen Redelijk Onderhoud buiten Redelijk Huidig gebruik Woonruimte Huidige bestemming Woonruimte Voorzieningen Voorzieningen Mechanische ventilatie, Zwembad, Airconditioning, Dakraam Kadastrale gegevens Gemeente Reeuwijk Sectie C Perceelnummer 3665 Oppervlakte 1600 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Video's

Plattegronden

'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG 'S-Gravenbroekseweg 80 in Reeuwijk 2811 GG

360° Foto's

Route van naar 's-Gravenbroekseweg 80, 2811 GG Reeuwijk

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring